6 Februara, 2023

Šta je depresija?

Depresija je poremećaj raspoloženja koji uzrokuje osjećaj tuge, nedostatak interesa i užitka u životnim aktivnostima, a uzrokuju je različititi pojedinačni faktori ili više njih kombinovano.
6 Februara, 2023

Sklonost ka samoubistvu (suicidalnost) kod mladih ljudi

Samoubistvo je drugi uzrok smrti u populaciji između 15 i 29 godina starosti. Poznata je činjenica da se depresivna stanja dovode u direktnu vezu sa razmišljanjem ili pokušajima samoubistva.
4 Oktobra, 2022

Nasilje u vezi

Nasilje u vezi ili partnersko nasilje je ozbiljan, ali sprečiv društveni i zdravstveni problem kojim su zahvaćeni milioni ljudi.
12 Jula, 2022

Zlostavljanje starijih osoba

Zlostavljanje starijih osoba je svaka namjerna radnja koja šteti starijoj osobi. Zlostavljanje starijih osoba često čini osoba koja brine o starijoj osobi i ima stalnu vezu s njom.