18 Aprila, 2024

Poremećaj rada Meibomovih žlijezda i problemi sa suhim okom

U oftalmološkoj praksi sve veći broj pacijenata se javlja usljed tegoba izazvanih nepravilnim suznim filmom, oticanjem i crvenilom kapaka, proširenim krvnim sudovima i ponavljanim upalama kapaka ili jačmencima.
2 Januara, 2024

Rizici i posljedice neracionalne upotrebe benzodiazepina (npr. xanax, lexilium i lexaurin)

Benzodiazepini se često koriste za rješavanje problema izazvanih anskioznošću i nesanicom. Najveći problem kod učestalog korištenja benzodiazepina je stvaranje ovisnosti i tolerancija.