Testosteron povećava rizik od prijeloma kod hipogonadalnih muškaraca?
5 Marta, 2024
Zašto je rizično normalizovati neodlučnost roditelja prema vakcinaciji?
23 Marta, 2024

Kako prepoznati znakove nezdravog odnosa s partnerom i prevenirati eskalaciju do partnerskog nasilja

Uloga ljekara je da: 

 1. postavi pravilnu dijagnozu, 
 2. napravi plan za njegu i emotivnu podršku,
 3. ocijeni  sigurnost osobe koja je izložena,
 4.  savjetuje i educira osobu o institucijama i resursima koji mogu pružiti pomoć, 
 5. OHRABRITI OSOBU DA SE JAVI ZA POMOĆ i
 6.  da blagovremeno obavi kontrolu.

Rizici na  strani izvršioca:

 • nasilno ponašanje van kuće, nasilno ponašanje prema prijateljima i članovima šire porodice;
 • nasilno ponašanje prema djeci;
 • prijetnje da će ubiti žrtvu, djecu, sebe;
 • korištenje droge i alkohola;
 • nasilno ponašanje u toku trudnoće;
 • opsesivno kontrolisanje u vezi;
 • ozbiljne povrede koji su se desile u prošlosti od strane izvršioca;
 • posjedovanje oružja.

Rizici na strani  žrtve:

 • nastojanja da se napusti veza;
 • traženje intervencije u prošlosti;
 • priznanje da je osoba u strahu za vlastiti život;
 • tendencija ili prijašnja historija pokušaja samoubistva ili ubistva.

Zabilježite sebi sljedeće podatke koje su dio vašeg plana:

 1. Da li ste obavijestili nekoga od prijatelja/porodice o vašoj vezi? Ako niste, odlučite s kim biste mogli popričati? Da li je to neko u vašoj porodici, neko od prijatelja, profesor ili neko iz komšiluka?
 2. Da li imate riječ ili frazu koju možete upotrijebiti u slučaju da trebate obavijestiti blisku osobu da vam treba pomoć? Obavezno javite bliskoj osobi da prepoznaju frazu koju izabeterete. 
 3. Koju osobu možete pozvati da bude s vama ako se ne osjećate sigurnim kad ste sami?
 4. Ako se ne osjećate sigurnim kod kuće ili ako morate hitno napustiti kuću, na koje javno mjesto možete otići da biste izbjegli opasnost? Sigurno mjesto može biti kafić, komšiluk, restoran, policija. 
 5. Ako morate napustiti stan ili kuću na brzinu, koje dokumente i nužne stvari treba da ponesete sa sobom? Na primjer, nužne stvari mogu biti: lična karta, ključevi, telefon, punjač, novac, lijekovi, rezervna odjeća.
 6. Ako odlučite da prekinete vezu s partnerom, gdje biste to mogli otići da biste se osjećali sigurno (izaberite javno mjesto).
 7. Ako imate djecu, da li djeca znaju kako da nazovu policiju ako vam treba hitno pomoći? 
 8. Gdje možete odvesti djecu u slučaju da ih morate ostaviti na sigurnom mjestu?