Zdravlje djeteta

15 Maja, 2024

Poremećaj pažnje (ADHD) moguće uspješno tretirati, ali u BiH je problem nedostatka stimulanata

Nedostatak pažnje – ADHD je neurološki poremećaj koji utječe kako na djecu tako i na odrasle. Međutim, iako je to hronično stanje, moguće je da osobe s ADHD-om dožive značajno poboljšanje simptoma uz odgovarajući tretman.
5 Marta, 2024

“Kolebljivost” prema vakcinaciji

Vakcinacija je jedna od najefikasnijih zdravstvenih intervencija koja prevenira milione smrtnih slučajeva godišnje. 
15 Oktobra, 2023

Vakcina protiv HPV-a

Humani papilomavirus (HPV) je najčešći uzrok karcinoma grlića materice i genitalnih bradavica.