22 Juna, 2023

Demencija

Demencija je termin koji obuhvata i opisuje poremećaje memorije ili pamćenja, proces mišljenja, orijentacije i socijalnih aktivnosti.
6 Februara, 2023

Prevencija padova kod osoba starije životne dobi

Padovi i ozljede kao posljedica istih nisu normalni niti očekivani znaci starenja. Nažalost,  dešava se da svaka treća osoba starija od 65 godina padne jednom godišnje.
12 Jula, 2022

Zlostavljanje starijih osoba

Zlostavljanje starijih osoba je svaka namjerna radnja koja šteti starijoj osobi. Zlostavljanje starijih osoba često čini osoba koja brine o starijoj osobi i ima stalnu vezu s njom.
8 Novembra, 2022

Dijabetes Melitus

Dijabetes je česta kronična bolest čija je glavna karakterisitka povišeni nivo šećera u krvi. Vrlo često, ako se ne kontroliše, dijabetes dovodi do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.