15 Maja, 2024

Poremećaj pažnje (ADHD) moguće uspješno tretirati, ali u BiH je problem nedostatka stimulanata

Nedostatak pažnje – ADHD je neurološki poremećaj koji utječe kako na djecu tako i na odrasle. Međutim, iako je to hronično stanje, moguće je da osobe s ADHD-om dožive značajno poboljšanje simptoma uz odgovarajući tretman.
5 Maja, 2022

Poremećaj prilagođavanja

Poremećaj prilagođavanja je oboljenje povezano sa stresom, tj. većim osjećajem stresa nego što bi se inače očekivalo kao odgovor na neugodan ili neočekivan događaj.
5 Maja, 2022

Rizici elektronskih cigareta za djecu, tinejdžere i mlade osobe

Upotreba e-cigareta nije sigurna za djecu, tinejdžere i mlade odrasle osobe. Većina e-cigareta sadrži nikotin, koji prouzrokuje zavisnost i može naškoditi razvoju mozga adolescenata.