5 Marta, 2024

“Kolebljivost” prema vakcinaciji

Vakcinacija je jedna od najefikasnijih zdravstvenih intervencija koja prevenira milione smrtnih slučajeva godišnje. 
2 Januara, 2024

Rizici i posljedice neracionalne upotrebe benzodiazepina (npr. xanax, lexilium i lexaurin)

Benzodiazepini se često koriste za rješavanje problema izazvanih anskioznošću i nesanicom. Najveći problem kod učestalog korištenja benzodiazepina je stvaranje ovisnosti i tolerancija.