5 Maja, 2022

Šta je nezdrava upotreba alkohola i kako je prepoznati?

Nezdrava upotreba alkohola odnosi se na konzumiranje alkohola koje može dovesti do negativnih posljedica po zdravlje.
5 Maja, 2022

Poremećaj prilagođavanja

Poremećaj prilagođavanja je oboljenje povezano sa stresom, tj. većim osjećajem stresa nego što bi se inače očekivalo kao odgovor na neugodan ili neočekivan događaj.
5 Maja, 2022

Rizici elektronskih cigareta za djecu, tinejdžere i mlade osobe

Upotreba e-cigareta nije sigurna za djecu, tinejdžere i mlade odrasle osobe. Većina e-cigareta sadrži nikotin, koji prouzrokuje zavisnost i može naškoditi razvoju mozga adolescenata.
5 Maja, 2022

Šta je autizam, tj. poremećaj autističnog spektra?

Poremećaj autističnog spektra je karakterističan po: teškoćama u socijalnoj interakciji, u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, te i nesvrsishodnim, ponavljajućim, rigidnim ponašanjima.