19 Februara, 2022

Atrijalna Fibrilacija

Atrijalna fibrilacija (AF) je jedna od najčešćih vrsta aritmije. Neliječena AF može dovesti do ozbiljnih, pa čak i po život opasnih komplikacija kao što su moždani udar i srčano popuštanje.