Upoznajte naš tim

Iza ovog jedinstvenog portal stoji tim stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom i ekspertizama iz različitih oblasti medicine, edukacije i menadžmenta. Pored tima urednika, portalu doprinose sa tekstovima i drugi članovi BHAAAS, te stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i šire.

Dr. Vedka Begović, prof., osnivačica i glavna urednica


Dr. Vedka Begović je diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Svoju edukaciju nastavlja u SAD, završavajući specijalizaciju iz interne medicine Univerziteta u Virdžiniji (UVA). Nakon specijalizacije bila je direktorica klinike, s naglaskom na brigu o pitanjima zdravlja žene i asistent profesor na UVA. Trenutno radi u multispecijalističkoj klinici Scripps Clinic and Green Hospital, La Jolla, California. Aktivno učestvuje u edukaciji studenata medicine na UCSD i mladih specijalizanata iz interne medicine u Scripps Clinic. Direktorica je ambulantnog dijela edukacije internističkog programa Scripps Clinic - Green Hospital. Aktivno učestvuje u odboru za vakcinaciju/imunizaciju Scripps Clinic. Njena praksa je orijentisana na liječenje akutnih i hroničnih bolesti odraslih. Poseban naglasak u praksi je prevencija, rano otkrivanje i edukacija njenih pacijenata po najnovijim i naučno odobrenim standardima liječenja i ranog otkrivanja. Specijalni interes dr. Begović je unapređenje zdravlja ženske populacije.  Trenutno radi na projektu organizovanja specijalističke klinike za socijalno, ekonomski i rasno zdravstveno nedovoljno zaštićenu populaciju.

Dr. Eldina Vajzović Nizamić, osnivačica i glavna urednica


Eldina Vajzović Nizamić ljekar je porodične medicine. To znači da se bavi liječenjem pacijenata svih uzrasta. Veliki dio profesionalnog angažmana provela je kao medicinski oficir State Departmenta sa, između ostalog, i postavljenjem u zemljama Afrike, Azije, zapadnog Balkana i zapadne Evrope. Trenutno radi kao direktorica Odjela porodične medicine u Seattleu. Velika je pobornica preventivnog zdravlja, a također je zanimaju zdravlje žene i mentalno zdravlje. Doprinosi portalu jer vjeruje da je centar svakog jakog zdravstvenog sistema edukovan i informisan pacijent. Dr. Vajzović Nizamić smatra da su ljekari odgovorni da učine da se njihovi pacijenti osjećaju cijenjenim i poštovanim, te vjeruje da se slušanjem i efikasnim komuniciranjem s pacijentima može razviti plan liječenja na osnovu njihovih potreba. Pacijenti su centar i najdragocjeniji dio jednog zdravstvenog sistema.

Dr. sci. Ljiljana Đukanović, koordinatorica projekta


Ljiljana je doktorirala molekularnu biologiju i bavi se istraživanjem u biotehnološkoj kompaniji u Portugalu. Nakon završenog studija u SAD i doktorata u Španiji, Ljiljana se preselila u Portugal gdje trenutno živi i radi. U Bosni i Hercegovini radi na raznim projektima popularizacije i promocije nauke. Bila je glavna urednica serijala 60’’ O KORONI i aktivna je članica BHAAAS. Portalu doprinosi ulogom koordinatorice projekta gdje koristi svoje poduzetničke vještine i iskustvo, a motivacija joj je velika vjera u nauku i edukaciju.

Mr. sci. Jenita (Dženita) Lyons, stručna saradnica


Dženita zadnjih 12 godina vodi programe i inicijative u prevenciji hroničnih bolesti u zdravstvenoj industriji. Magistrirala je edukaciju o zdravlju na Louisville Univerzitetu, te stekla zvanje magistra i certifikat zdravstvenog trenera. U svom svakodnevnom radu koristi se dokazanim strategijama koje pomažu ljudima da promijene nezdrave navike. Trenutno živi i radi u Denveru, Colorado, sa mužem i kćerkama. Voli se baviti yogom, planinarenjem i kuhanjem (zdrave hrane, naravno!). Portalu doprinosi kao savjetnica i autorica tekstova o zdravom načinu življenja, zato što vjeruje da njeno znanje, stečeno u SAD, može biti korisno ako ga podijeli sa građanima domovine Bosne i Hercegovine.

Dr. sci. Azra Terzić, konsultantica


Azra već 25 godina radi u oblasti edukacije, obrazujući nove generacije na svim nivoima. Zvanje doktora nauka je stekla 2006. na prestižnom Spalding Univerzitetu u Louisville, KY, gdje je istraživala zakonske odredbe u obrazovanju učenika kojima engleski nije maternji jezik. Pored svog svakodnevnog zalaganja kao vandredni profesor na Indiana Univerzitetu, dr. Terzić uvijek ima na umu rodnu zemlju, Bosnu i Hercegovinu, te kroz mnoge projekte doprinosi boljitku BiH i edukaciji njenog stanovništva. Od 2008. godine je aktivna članica BHAAAS, čija je, također, bila i predsjednica 2015/16 godine. Doprinosi i radi na portalu jer želi da informacije o zdravlju budu dostupne svim građanima Bosne i Hercegovine.

Dr. sci. Adna Sijerčić - Maksimović, tehnička i stručna saradnica


Adna je doktorica nauka iz oblasti genetike i bioinžinjeringa. Dio je mnogih naučno-istraživačkih projekata i certificirani je planinarski vodič. Bila je voditeljica projekta “Kako se zdravim životnim stilom suprostaviti COVID-19”, u želji da se spriječi panika i širenje dezinformacija. Voli predavati i prenosti svoje znanje, čemu svjedoči njen angažman laboratorijske asistentice na Internacionalnom Burch Univerzitetu. Doprinosi portalu jer vjeruje u važnost tačne i naučno zasnovane informacije kojoj svako treba i mora imati pristup bez obzira na godine, status, nivo edukacije i interese.

Mersiha Sarać, prof., lektorica


Mersiha Sarać profesorica je arapskog jezika i književnosti i diplomirana turkologinja, te odnedavno i diplomirani pravnik. Uposlena u javnom sektoru, kao stručna saradnica u Vladi Zeničko-dobojskog kantona. U svojoj karijeri godinama radila kao prevoditeljica, te profesorica na kursevima arapskog jezika. Lektorisala veliki broj članaka iz oblasti prava te medicine. Aktivno je učestvovala i učestvuje u kreiranju politika za poboljšanje uslova pacijenata s hroničnim oboljenjima, s posebnim akcentom na oblast dijabetesa, djelujući kroz sektor civilnog društva i nevladin sektor.  Iz perspektive pacijenta, vjeruje da samo educirani pacijenti mogu doprinijeti ličnom prosperitetu, ali i unapređenju zdravstvenog sektora.

Osnivači i saradnici


Osnivači i saradnici portala “Znanjem do zdravlja” rade za portal bez novčane naknade, a sa željom da svojim sunarodnjacima u BiH pomognu u održavanju zdravlja.
Ostali saradnici su: Dr. Amer Smajkić, Dr. Amina Smajlović, Dr. Asim Haračić, Dr. Azra Suljić, Dr. Nina Jovanović, Dr.Sci. Nirvana Pistoljević, Dr. Diana Šehalić Milojević, Dr .Svjetlana Lozo.

BHAAAS i Znanjem do zdravlja


BHAAAS i portal “Znanjem do zdravlja” napominju da je sadržaj isključivo edukativnog karaktera i ne može služiti kao zamjena za medicinski pregled, dijagnosticiranje i liječenje. Savjetujemo građane da se, ukoliko prepoznaju simptome bolesti, i za specifične informacije on njihovom zdavstvenom stanju odmah obrate i posavjetuju sa svojim liječnikom.