12 Jula, 2022

Zlostavljanje starijih osoba

Zlostavljanje starijih osoba je svaka namjerna radnja koja šteti starijoj osobi. Zlostavljanje starijih osoba često čini osoba koja brine o starijoj osobi i ima stalnu vezu s njom.
12 Jula, 2022

Šta je osteoporoza?

Ljudi sa osteoporozom mogu lako slomiti svoje kosti, kao na primjer nakon pada kod kuće. Prijelom kosti može biti ozbiljan, posebno ako je kost u kuku.