Šta je terapija testosteronom?
22 Septembra, 2022
Poremećaj prilagođavanja
5 Maja, 2022

Rizici elektronskih cigareta za djecu, tinejdžere i mlade osobe

Upotreba e-cigareta nije sigurna za djecu, tinejdžere i mlade odrasle osobe. Većina e-cigareta sadrži nikotin, koji prouzrokuje zavisnost i može naškoditi razvoju mozga adolescenata, koji traje od rođenja sve do ranih i srednjih dvadesetih. E-cigarete mogu sadržavati i druge štetne supstance osim nikotina. Mladi koji koriste e-cigarete imaju veću vjerovatnoću da će u budućnosti više pušiti cigarete.

“Korištenje nikotina u periodu adolescencije može naškoditi dijelovima mozga koji kontroliraju pažnju, učenje, raspoloženje i kontrolu impulsa. “

Šta su e-cigarete i kako funkcionišu?

E-cigarete su elektronski uređaji koji zagriju tekućinu, koja se u njima nalazi, i proizvode aerosol ili mješavinu malih čestica u zraku. Mogu se naći u mnogim oblicima i veličinama. Većina ima bateriju, element za grijanje i mjesto za držanje tekućine. Korištenje e-cigarete se zove “vaping”, a izgovara se vejping.

E-cigarete proizvode aerosol zagrijavaući tečnost koja obično sadrži nikotin, okuse i druge hemikalije. Ova tečnost se ponekad zove “e-sok”, “e-tečnost”, “vape sok” ili “vape tečnost”. Korisnici udišu aerosol e-cigareta u pluća. Svi prisutni u prostoriji također mogu udisati aerosol kada ga pušač izdahne u zrak. Uređaji za e-cigarete mogu se koristiti za isporuku marihuane i drugih droga.

“Većina e-cigareta sadrži nikotin koji stvara ovisnost.”

Šta je aerosol e-cigareta?

Aerosol koji korisnik e-cigarete udiše i izdiše u zrak nije bezopasna “vodena para”. On može sadržavati štetne i potencijalno štetne tvari, uključujući:

  • Nikotin;
  • Ultrafine čestice koje se mogu udahnuti duboko u pluća;
  • Okusi kao što je diacetil, hemikalija povezana sa ozbiljnom bolešću pluća;
  • Organske supstance;
  • Hemikalije koje izazivaju karcinom;
  • Teški metali kao što su nikal i olovo.

Aerosol, koji korisnici e-cigareta udišu i izdišu, može izložiti i korisnika i osobe u okolini štetnim supstancama.

Zašto nikotin nije bezbjedan za djecu, tinejdžere i mlade odrasle osobe?

Većina e-cigareta sadrži nikotin koji stvara ovisnost. Neke etikete e-cigareta ne otkrivaju da sadrže nikotin, a nađeno je da neke e-cigarete koje se prodaju pod reklamom da su bez nikotina ili da “sadrže 0% nikotina”, zapravo sadrže nikotin. Nikotin može da naškodi razvoju mozga adolescenata koji se najintenzivnije razvija sve do 25. godine starosti.

Korištenje nikotina u periodu adolescencije može naškoditi dijelovima mozga koji kontroliraju pažnju, učenje, raspoloženje i kontrolu impulsa. Svaki put kada se zapamti nešto novo ili se nauči nova vještina, grade se veze (sinapse) između moždanih ćelija. Mozak mladih ljudi gradi sinapse brže nego odrasli mozgovi. Nikotin mijenja način formiranja ovih sinapsi. Korištenje nikotina u periodu adolescencije, također, može povećati rizik za buduću ovisnost o drugim lijekovima i drogama. Naučnici još uvijek istražuju dugoročne zdravstvene posljedice e-cigareta. Neki od sastojaka u aerosolu e-cigareta mogli bi dugoročno biti štetni i za pluća. Na primjer, neki okusi e-cigareta mogu biti opasni za pluća; neispravne baterije e-cigareta izazvale su manji broj požara i eksplozije, od kojih je nekoliko rezultiralo ozbiljnim povredama.

Može li korištenje e-cigareta dovesti do budućeg pušenja cigareta među djecom, tinejdžerima i mladim odraslim osobama?

Mnogi mladi ljudi koji koriste e-cigarete također puše cigarete. Postoje istraživanja koja su pokazala da mladi ljudi koji koriste e-cigarete imaju veće šanse da puše cigarete u budućnosti.

Da li su e-cigarete sigurnije od cigareta?

E-cigarete izlažu korisnike manjem broju štetnih hemikalija nego spaljene cigarete. Međutim, korisnik e-cigareta je i dalje izložen opasnosti. Upotreba bilo kojih duhanskih proizvoda, uključujući e-cigarete, nije sigurna za mlade.

Kako pomoći vašem djetetu ili tinejdžeru?

Razgovarajte sa svojim djetetom ili tinejdžerom o tome zašto su e-cigarete štetne za njih. Nikada nije kasno. Dajte dobar primjer tako što vi nećete koristiti duhan i nećete izlagati vaše dijete emisijama bilo kojih duhanskih proizvoda, uključujući e-cigarete. Neka vaše dijete zna da želite da se suzdrži od svih duhanskih proizvoda, uključujući i e-cigarete, jer za njih nisu sigurne. Poduzmite slijedeće akcije:

  • Dogovorite sastanak sa ljekarom vašeg djeteta kako biste mogli doznati više o zdravstvenim rizicima duhanskih proizvoda, uključujući e-cigarete.
  • Razgovarajte sa učiteljem vašeg djeteta i direktorom škole o provođenju pravila u školi i nastavnom programu koji će direktno utjecati na podizanje svijesti među učenicima i nastavnicima, te tako pomoći u prevenciji korištenja duhana i sličnih proizvoda među omladinom. 
  • Potaknite svoje dijete da nauči činjenice i dobije savjete za prestanak korištenja svih duhanskih proizvoda.

Ovaj tekst je recenziran od strane ZDZ stručnog tima.