Rano otkrivanje kolorektalnog karcinoma (raka debelog crijeva)
6 Februara, 2023
Kome se preporučuje uzimati aspirin za prevenciju srčanog ili moždanog udara po najnovijim smjernicama?
22 Februara, 2023

Rano otkrivanje karcinoma grlića maternice

Grlić maternice (cerviks) je donji dio maternice. Karcinom (rak) grlića maternice u svojim ranim fazama često ne izaziva simptome. Stoga je najbolji način za rano otkrivanje karcinoma grlića maternice testiranje svih žena čak i ako nemaju simptome. Ovo je poznato kao skrining karcinoma grlića maternice. Postoje dva testa koja se mogu koristiti za skrining karcinoma grlića maternice: Papanicolaou (Papa) bris i test na humani papiloma virus (HPV). Jedan ili oba ova testa preporučuju se ovisno o starosnoj dobi žene i historiji bolesti.

Šta je Papa test?

Papa test je vrsta testa koji se koristi za otkrivanje karcinoma grlića maternice. On se sastoji od prikupljanja ćelija iz grlića maternice – donjeg, uskog kraja maternice koji se nalazi na vrhu vagine. Ovaj test može otkriti ne samo rane karcinome, već i abnormalne, prekancerozne ćelije koje imaju velike šanse da se pretvore u karcinom. Rano otkrivanje ovih abnormalnih ćelija uz pomoć Papa testa prvi je korak u zaustavljanju mogućeg razvoja karcinoma grlića maternice.

Papa test se vrši pomoću spekuluma (uređaja koji izgleda poput pačjeg kljuna) kako bi se zidovi vagine držali otvorenim, te pomoću male četke ili lopatice za prikupljanje ćelija iz grlića maternice. Ovo je brza i bezbolna procedura koja se obavlja u ljekarskoj ordinaciji. Ćelije grlića maternice se zatim posmatraju pod mikroskopom radi identifikacije ćelija karcinoma ili prekanceroznih ćelija. Papa test se obično radi zajedno s pregledom zdjelice.

Šta je HPV test?

Kod žena starijih od 30 godina, Papa test se može kombinovati s testom na humani papiloma virus (HPV) – spolno prenosivu infekciju koja se smatra uzročnikom karcinoma grlića maternice u skoro 99% slučajeva. HPV test se također radi pomoću uzorka ćelija iz grlića maternice. Ove ćelije se mogu analizirati kako bi se pronašli tragovi infekcije sa visoko rizičnim sojevima HPV virusa (16, 18, 45 su samo neki od njih). Infekcija ovim virusom ne daje simptome u najvećem broju slučajeva, ali izaziva promjene na ćelijama grilća koje vremenom vode do pojave karcinoma grlića. Poznato je da je potrebno dugo vremena (čak do desetak godina) da infekcija i promjene na grliću maternice dovedu do karcinoma. Zbog toga je upotreba Papa i HPV testa dovela do značajnog smanjenja broja oboljelih žena od ovog karcinoma u razvijenim zemljama gdje se ove smjernice za testiranje primjenjuju. 

“Kod žena starijih od 30 godina, Papa test se može kombinovati s testom na humani papiloma virus (HPV) – spolno prenosivu infekciju koja se smatra uzročnikom karcinoma grlića maternice u skoro 99% slučajeva.”

Ko bi trebalo da radi Papa test i koliko često?

Preporuke od 2012. godine, a kasnije ažurirane 2018. godine, zamijenile su starije preporuke koje su navodile da bi žene trebalo testirati svake godine. To više nije slučaj. Radna grupa za preventivne usluge SAD-a i Američki savez opstetričara i ginekologa (ACOG) su objavili preporuke o tome koga i kako često bi trebalo testirati na karcinom grlića maternice i koje vrste testova bi trebalo uraditi. 

Sve žene bi trebalo da naprave prvi Papa test u dobi od 21 godine. Ne preporučuje se testiranje prije navršene 21 godine, čak ni za žene mlađe od 21 godine koje su seksualno aktivne. Ako su rezultati normalni, Papa test bi trebalo raditi svake 3 godine do 30. godine života. Nakon 30 godina starosti, žene mogu nastaviti s Papa testom svake 3 godine ili mogu raditi test sa HPV testom svakih 5 godina. Žene mogu prestati s Papa testom u dobi od 65 godina ako su imale rutinske preglede s normalnim rezultatima u prethodnih 20 godina. Žene koje imaju abnormalne rezultate Papa testa možda će trebati ili dodatno testiranje (kao što je biopsija grlića maternice) ili kontrolni Papa test prije isteka tri godine između dva testa.

Ko bi trebalo da se testira na HPV i koliko često?

Ove preporuke se odnose na žene koje nemaju dodatnih rizika za karcinom grlića maternice. Testiranje na HPV se ne preporučuje ženama mlađim od 30 godina. Nakon 30 godina, žene mogu svakih 5 godina obaviti HPV test uz Papa test. Žene mogu prestati s testiranjem na HPV u dobi od 65 godina ako su imale rutinski pregled s normalnim rezultatima u zadnjih 20 godina. Ove preporuke su iste za žene koje su primile, ali i one koje nisu primile HPV vakcinu.

Ako žena ima određene faktore rizika, ljekar može preporučiti češće Papa testove, bez obzira na životnu dob. Ovi faktori rizika uključuju:

  • Prijašnja dijagnoza karcinoma grlića maternice ili Papa test koji je pokazao pretkancerozne ćelije;
  • Izloženost dietilstilbestrolu (DES) prije rođenja (djeca majki koje su tretirane sa DES);
  • Aktivna HIV infekcija;
  • Oslabljen imunološki sistem zbog transplantacije organa, hemoterapije ili hronične upotrebe kortikosteroida;
  • Historija pušenja.

Vi i vaš ljekar možete razgovarati o prednostima i rizicima Papa testa i odlučiti šta je najbolje za vas na osnovu vaših faktora rizika.

Ovaj tekst je recenziran od strane ZDZ stručnog tima.