Rano otkrivanje karcinoma grlića maternice
6 Februara, 2023
Nove Kanadske smjernice! Samo 3 pića sedmično povećavaju rizik od raka!
22 Februara, 2023

Kome se preporučuje uzimati aspirin za prevenciju srčanog ili moždanog udara po najnovijim smjernicama?

Dugo vremena je bila praksa da pacijenti ili po preporuci medicinskih radnika ili po vlastitoj incijativi uzimaju na dnevnoj osnovi aspirin za prevenciju srčanih oboljenja ili moždanog udara u dozi 75-100 mg na dan. Ova praksa je nedavno evaluirana od strane nekoliko zdravstevnih organizacija koje su dale svoje zvanične preporuke na ovu temu. 

U Sjedinjenim Američkim Državama u aprilu 2022. godine USPSTF (United States Preventive Services Task Force – Radna grupa za prevenciju SAD) je ozvaničio sljedeće preporuke:

  • Aspirin se ne preporučuje odraslim osobama (starijim od 40) bez znakova ili historije kardiovaskularinh bolesti (srčani ili moždani udar). Ovo se odnosi na sve pacijente, čak i one koji nemaju rizik za krvaranje. 
  • Odluka da malu dozu aspirina uzima svaki pacijent treba se donijeti sa svojim ljekarom uzimajući u obzir rizike i prednosti te odluke (rizik od krvarenja i korist od prevencije kardiovaskularnih bolesti).
  • Korist od uzimanja aspirina za prevenciju se snižava sa starenjem, dok rizik od potencijalnog krvarenja raste sa godinama pa se tako preporučuje svakako prestati uzimati aspirin sa 75 godina. 

Slične su preporuke i od ESC (European Society of Cardiology – Evropsko kardiološko društvo).

Ovaj tekst je recenziran od strane ZDZ stručnog tima.