Šta je koronarna arterijska bolest i kako se manifestuje?
6 Februara, 2023
Prevencija mentalnih bolesti
5 Decembra, 2021

Šta je nezdrava upotreba alkohola i kako je prepoznati?

Nezdrava upotreba alkohola odnosi se na konzumiranje alkohola koje može dovesti do negativnih posljedica po zdravlje. Nezdrava upotreba alkohola obuhvata niz različitih tipova konzumacije alkohola, od rizične upotrebe alkohola do poremećaja upotrebe alkohola

Rizična upotreba alkohola je konzumiranje alkohola koje može dovesti do zdravstvenih posljedica i može se razviti u poremećaj upotrebe alkohola. Američki nacionalni institut za zloupotrebu alkohola i alkoholizam (NIAAA) ovako definira rizičnu upotrebu alkohola:

 • Više od 4 pića u jednom danu ili više od 14 pića sedmično za muškarce mlađe od 65 godina.
 • Više od 3 pića u jednom danu ili više od 7 pića sedmično za žene svake starosne dobi i muškarce starije od 65 godina. 

Opijanjem se smatra stanje kada koncentracija alkohola u krvi dostigne ili pređe 0,08%, što se obično događa kada žene popiju 4 ili više pića, a muškarci popiju 5 ili više pića u roku od oko 2 sata.


Poremećaj upotrebe alkohola je način konzumiranja alkohola koji značajno narušava zdravlje i funkcioniranje. Slijedećih 11 kriterija koristi se za dijagnosticiranje poremećaja upotrebe alkohola, a težina poremećaja se temelji na broju ispunjenih kriterija. Ocjena od 2 do 3 predstavlja blagi oblik poremećaja, 4 do 5 je umjereni, a 6 ili više je teški poremećaj upotrebe alkohola.

Kriteriji za dijagnosticiranje poremećaja upotrebe alkohola:

 1. Pijete alkohol u većim količinama ili u dužem vremenskom periodu.
 2. Želite smanjiti ili prestati piti alkohol, ali to ne možete učiniti.
 3. Trošite puno vremena na nabavku alkohola, konzumiranje ili oporavak od alkohola.
 4. Doživljavate snažnu želju za pićem.
 5. Ne možete ispunjavati obaveze u školi, na poslu ili kod kuće zbog pijenja alkohola.
 6. Nastavljate da pijete alkohol čak i ako to uzrokuje probleme u odnosima sa porodicom, kolegama i prijateljima.
 7. Odustajete od važnih poslova ili društvenih aktivnosti zbog pijenja alkohola.
 8. Konzumirate alkohol u situacijama koje mogu biti opasne (npr. vožnja).
 9. Nastavljate da pijete čak i ako alkohol pogoršava vaše fizičke ili psihičke probleme.
 10. Potreba za povećanjem količine alkohola da bi se postigao isti učinak.
 11. Doživljavate simptome apstinencije kada ne pijete alkohol (npr. mučnina, nemir, razdražljivost, problemi sa spavanjem).

Ukoliko je vaš odgovor ‘DA’ na dva ili više pitanja, razgovarajte sa svojim ljekarom koji može napraviti detaljniju procjenu i pružiti vam pomoć.

Učinci nezdrave upotrebe alkohola na zdravlje

Nezdrava upotreba alkohola može doprinijeti razvoju ili pogoršanju mnogih zdravstvenih stanja. Oko 60 dijagnoza su usko povezane sa nezdravom upotrebom alkohola, uključujući visoki krvni pritisak, kardiovaskularne bolesti, bolesti jetre, pankreatitis i karcinom usta, grla, jednjaka, jetre i dojke. Rizično pijenje, također, je povezano s rizikom i pogoršanjem psihijatrijskih poremećaja, uključujući anksioznost, depresiju i posttraumatski stresni poremećaj (PTSP), a povezano je i sa zloupotrebom drugih supstanci. Upotreba alkohola za vrijeme trudnoće može dovesti do fetalnog poremećaja spektra alkohola, najčešćim uzrokom urođenih mana i razvojnim smetnjama koje se mogu spriječiti.

Europska regija ima najveći svjetski stepen konzumacije alkohola i najveću razinu štete uzrokovane alkoholom. Alkohol je jedan od vodećih uzroka lošeg zdravlja i prerane smrti u regiji.

Koje su to “bezbjedne” količine alkohola koje mogu da se piju?

Ovo možda nije odgovor koji veliki broj ljudi želi čuti, ali ne postoji definisana sigurna količina konzumiranja alkohola. Naravno da postoje pića manjeg rizika, ali istraživanja pokazuju da je idealna situacija za dobro zdravlje da uopće ne pijete alkohol. Alkohol je usko povezan sa oko 60 različitih dijagnoza i za gotovo sve postoji bliska veza između količine konzumiranog alkohola i rizika bolesti, tako da što više pijete, veći je rizik od bolesti. Što manje alkohola – to bolje.

Ovaj tekst je recenziran od strane ZDZ stručnog tima.