Kako se zaštiti od zagađenog zraka?
31 Jula, 2023
Stope karcinoma su u porastu kod mlađe populacije – evo i zašto
1 Augusta, 2023

Zdravstveni panel preporučuje ženama da rade mamografske preglede u dobi od 40 godina

Karcinom dojke (pored naziva karcinom uobičajeno se koristi i izraz rak dojke) je drugi najčešći tip karicinoma s kojim se žene susreću. 

Žene bi trebale početi s mamografskim pregledom u dobi od 40, a ne 50 godina, prema novom nacrtu preporuka kojeg je izdala utjecajna Američka radna grupa za preventivne usluge (U.S. Preventive Services Task Force). Zaključeno je da bi početak skrininga karcinoma dojke 10 godina ranije mogao spasiti hiljade života godišnje. Ovo se odnosi na asimptomatične žene sa srednjim i niskim rizikom od obolijevanja od karcinoma dojke. Kod žena sa visokim rizikom za razvoj karcinoma dojke ili pojave simptoma prije 40 godina potrebno je ranije praćenje i skrining. 

U nacrtu preporuka, navodi se da bi žene koje imaju između 40 i 74 godine trebale imati mamografiju svake dvije godine. Smjernice bi se primjenjivale na cisrodne žene i sve ostale koji su rođeni kao biološko žensko.

Novi savjet je promjena u odnosu na prijašnje smjernice u Sjedinjenim Američkim Državama, koje formalno savjetuju početak dvogodišnjeg skrininga od 50. godine, ali sugeriraju da žene u 40-im godinama razgovaraju o prednostima i rizicima mamografije sa svojim ljekarima i donesu individualnu odluku. 

Trenutne preporuke u Europskoj uniji, predložene od strane Inicijative Evropske komisije o karcinomu dojke su da asimptomatične žene sa srednjim rizikom od obolijevanja od karcinoma dojke trebaju početi sa mamografskim pregledima u dobi između 45 i 49 godina i obavljati preglede svake dvije do tri godine.

Mamografija, koja se smatra zlatnim standardom za skrining karcinoma dojke, je rendgenski snimak dojki koji se koristi i za skrining znakova karcinoma dojke. Mamografija je prvi test koji se radi za dijagnostiku kod nalaza opipljivih kvržica na pregledu.

Bitno je napomenuti da rizik od obolijevanja od karcinoma dojke nije isti za svaku ženu i da neke žene moraju u još mlađoj životnoj dobi započeti sa pregledima. Ovo određuje ljekar na osnovu više faktora. Nekoliko metoda za procjenu rizika može pomoći zdravstvenim radnicima da procijene rizik od obolijevanja od karcinoma dojke kod žena. Ove metode daju grube procjene rizika od oblijevanja od karcinoma dojke, na osnovu različitih kombinacija faktora rizika i različitih skupova podataka. Metode za procjenu rizika uključuju porodičnu anamnezu kod srodnika prvog koljena (roditelji, braća, sestre i djeca) i srodnika drugog koljena (kao što su tetke i rođaci) na obje strane porodice.

Karcinom dojke je jedan od vodećih uzroka smrti uzrokovanih karcinomom kod žena u Europi, s preko 135.000 smrtnih slučajeva godišnje, i čini 16,2% od 850.000 smrtnih slučajeva uzrokovanih karcinomom. Procjenjuje se da karcinom dojke čini 13,3% svih novih slučajeva karcinoma dijagnosticiranih u zemljama Europske Unije u 2020. To ga čini najčešćim karcinomom. Procjenjuje se da čini 28,7% svih novih karcinoma kod žena. Nedavni dokazi pokazuju da sve više žena u 40-im godinama obolijeva od karcinoma dojke, a broj novodijagnosticiranih žena raste za oko 2 posto svake godine. 

Panel sada procjenjuje da ljekari mogu ranije otkriti karcinom dojke ako ranije započnu skrining i na taj način spasiti više života. Iz ovog razloga je od esencijalne važnosti da se ranom skriningu pristupi odgovorno i na vrijeme – od strane i ljekara i pacijenta!

Ovaj tekst je recenziran od strane ZDZ stručnog tima.