Najnovija istraživanja o uticaju zdrave ishrane na smanjenje smrtnosti
22 Februara, 2023
Zaslađivač bez kalorija povezan sa srčanim i moždanim udarom
3 Aprila, 2023

Kako životni stil utiče na razvoj demencije

Nova studija provedena u Kini, koja je trajala 10 godina i u kojoj je učestvovalo više od 29.000 starijih osoba, identifikovala je šest navika, od jedenja raznovrsne hrane do redovnog čitanja ili igranja karata, a koje su povezane sa manjim rizikom od demencije i sporijom stopom opadanja pamćenja.

Dobro je poznato da je pamćenje jedna od osnovnih funkcija našeg organizma u svakodnevnom životu, a koja kontinuirano opada sa starenjem, narušavajući i kvalitetu života i radnu produktivnost, te povećavajući rizik od demencije. Cilj provedene studije je bilo identificiranje faktora koji mogu utjecati na pamćenje, uključujući starenje, hronične bolesti i stil života. Među njima, životni stil dobija sve veću pažnju kao faktor koji se može modifikovati i relativno lako promijeniti rezultirajući potencijalnim dobrobitima za sveukupno zdravlje, pa samim tim i za pamćenje.

Uravnotežena ishrana, redovno vježbanje uma i tijela, redovan kontakt sa drugima, nekonzumiranje alkohola i/ili cigareta su šest „faktora zdravog načina života“ povezanih sa boljim kognitivnim ishodima kod starijih osoba. Ova studija pružila je jake dokaze da je kombinacija ovih faktora zdravog načina života i pozitivnog ponašanja povezana sa sporijom stopom opadanja pamćenja. Važno je napomenuti da gore spomenuta studija pruža dokaze da ovi efekti uključuju i pojedince s genetskim rizikom. Ovi rezultati mogu ponuditi važne informacije za javnozdravstvene inicijative za zaštitu starijih osoba od opadanja pamćenja.

Ovaj tekst je recenziran od strane ZDZ stručnog tima.