Rizici i posljedice neracionalne upotrebe benzodiazepina (npr. xanax, lexilium i lexaurin)
2 Januara, 2024
Sklonost ka samoubistvu (suicidalnost) kod mladih ljudi
6 Februara, 2023

Nasilje u vezi

Nasilje u vezi ili partnersko nasilje je ozbiljan, ali sprečiv društveni i zdravstveni problem kojim su zahvaćeni milioni ljudi. Iako nasilje u vezi pogađa oba roda, mnogo češće su žrtve žene nego muškarci. Širom svijeta procenat žena koje su zahvaćene nasiljem u vezi se kreće od 10-69% zavisno od regiona, ali i od toga da li se takve evidencije uopće vode i u kojem obimu. 

Kako da znam da li sam u nasilnoj vezi?

Možete se osjećati uplašeno ili nesigurno u blizini svog intimnog partnera. Možete biti u nasilnoj vezi, čak i ako vas partner nikada nije udario. Postoji mnogo vrsta zlostavljanja partnera:

 • Fizičko zlostavljanje (udaranje, guranje, udaranje nogama);
 • Seksualno zlostavljanje (silovanje, prisilna seksualna aktivnost);
 • Emocionalno ili verbalno zlostavljanje (konstantno nazivanje pogrdnim imenima, uvrede i prijetnje);
 • Kontrola partnera / kontolirajuća ponašanja (malo ili nimalo pristupa novcu, ograničena mogućnost napuštanja kuće ili ulaska u kuću ili korištenja automobila i sl.).

Šta treba da znam o tome?

Partnersko nasilje vrlo često počinje u ranoj mladosti. Studije su pokazale da čak 10% mladih doživi neku vrstu nasilja u vezi. 

Faktori koji stavljaju osobe u rizik za partnersko nasillje su:

 • Godine (rana mladost);
 • Nizak socijalno ekonomski status;
 • Manjak obrazovanja i nezaposlenost;
 • Nedostatak roditeljske brige;
 • Izloženost nasilju u porodici u djetinjstvu;
 • Anksioznost, stres, antisocijalno ponašanje.

Studije su također identificirale rizike i zaštitne faktore partnerskog nasilja. 

Nekoliko zaštitnih faktora je također identifikovano:

 • Dobre ocjene i uspjeh u školi;
 • Visoki jezični koeficijent inteligencije (IQ);
 • Dobar odnos sa roditeljima, posebno sa majkom;
 • Suosjećanje;
 • Jaka veza sa školom i obrazovanjem.

Što se tiče društvenih faktora koji su zaštitni, smatra se da okolina s manje konzumiranja alkohola i društva koja su netolerantna prema partnerskom nasilju pružaju dodatnu zaštitu. 

Partnersko nasilje je krivično djelo. Nikada nemojte kriviti sebe ako ste žrtva zlostavljanja. Niko ne zaslužuje da bude zlostavljan. Partnersko nasilje može se desiti u bilo kojoj vrsti odnosa – u braku i u vezi (bilo heteroseksualnom ili istospolnom). Ljudi bilo koje dobi, etničke pripadnosti, prihoda ili nivoa obrazovanja mogu biti u nasilnoj vezi. Ako vaš partner koristi alkohol ili drogu, to povećava rizik za zlostavljanje.

Šta mogu učiniti ako sam zlostavljan/a?

Razgovarajte o tome sa nekim kome verujete (članovima porodice, prijateljima, medicinskom sestrom ili doktorom). Znajte gdje se nalaze vaši važni dokumenti i dokumenti vaše djece u slučaju da treba da na brzinu napustite svoj dom. Važni dokumenti uključuju bankovne evidencije i kartice, izvode iz matične knjige rođenih, pasoše, zdravstvene legitimacije i druge važne dokumente. Stavite ove dokumente na sigurno mjesto. Oni će vam trebati da pristupite svom novcu i da ostvarite pristup zdravstvenoj, socijalnoj, ali i drugim ustanovama kojima se budete trebali obratiti. Napravite plan za odlazak na sigurno mjesto, kao što je sklonište ili kuća člana porodice.

Pozovite policiju kad god osjetite da ste u neposrednoj opasnosti. Možete potražiti pravnu zaštitu u smislu izricanja mjere zabrane približavanja žrtvi nasilja, kojom se zabranjuje osobi koja vas zlostavlja da bude u vašoj blizini (tzv. zabrana prilaska). Zabrana prilaska se u zavisnosti od države i pravnih normi te države naziva drugačije. U svakom slučaju, nadležnost za provođenje ovakvih mjera ima policija.

Gdje mogu dobiti pomoć?

Za pomoć se možete obratiti Vašem doktoru, socijalnom radniku ili policiji.

Važni telefonski brojevi hitnih službi u BiH: 

-Operativni centri Civilne zaštite: 121

-Policija: 122

-Hitna medicinska pomoć 124

-SOS telefon: 1265 (Federacija BiH); 1264 (Republika Srpska)

SOS crvena linija +387 33 222 000 – je broj telefona koji građankama/ima Kantona Sarajevo, i šire, omogućava da tokom 24 sata prijave bilo koji oblik nasilja u porodici: fizičko, psihološko, seksualno i ekonomsko nasilje, i preko koje možete naći naziv i adresu najbližeg skloništa. Više informacija o ovome možete naći na stranici: https://zajednosmosigurne.ba/kontakt/

Ovaj tekst je recenziran od strane ZDZ stručnog tima.