Svjetska zdravstvena organizacija: “Potrebni su ogromni napori da se smanji unos soli i zaštite ljudski životi!”
13 Maja, 2023
1 od 6 ljudi širom svijeta su pogođeni neplodnošću
8 Juna, 2023

Nesanica može biti povezana s većim rizikom od srčanog udara

Nesanica je jedan od najčešćih poremećaja spavanja i oko 10 – 15% ljudi u SAD-u se bori s njom. Nesanica ima negativne posljedice na cjelokupno zdravlje i kvalitet života. Poznato je da je nedostatak sna blisko povezan s posljedicama na zdravlje srca. 

Nedavno je objavljena studija koja je uradila veliku analizu (meta-analizu) devet prethodno objavljenih studija na ovu temu. U vrijeme pisanja ove studije, nesanica se nije smatrala faktorom rizika za srčani udar. Ova studija je imala za cilj da analizira trenutnu literaturu i procijeni da li se nesanica kvalifikuje kao jedan od faktora rizika za srčani udar. Detaljnom analizom se otkrilo da ljudi koji pate od nesanice imaju povećan rizik od srčanog udara, te se očekuje u budućnosti da nesanica bude uvrštena u upute za primarnu prevenciju kardiovaskularnih bolesti.

U ovoj studiji, nesanica je definirana kao problem da se zaspe i utone u san, opće poteškoće sa spavanjem, rano buđenje i nemogućnost vraćanja u san.

U vremenskom periodu od 11 godina ova studija je analizirala podatke od skoro 1,2 miliona odraslih osoba širom SAD-a, Velike Britanije, Norveške, Njemačke, Tajvana i Kine. Od svih učesnika 153.881 osoba je imala nesanicu, a 1.030.375 nije. Istraživači su otkrili da se srčani udar dogodio kod 1,6% učesnika koji su imali nesanicu i 1,2% onih bez tog poremećaja.

Studija je otkrila da postoji statistički značajna povezanost između povećanog rizika od srčanog udara i dužine sna učesnika u toku svake noći tokom trajanja studije. Oni koji su spavali pet sati ili manje imali su najveću povezanost sa rizikom od srčanog udara, imali su 1,56 puta veću vjerovatnoću da će imati srčani udar od ljudi koji su spavali sedam ili osam sati. Duže spavanje nije bilo od značaja u smislu prevencije i zaštite od srčanog udara . Nasuprot tome, pacijenti koji su spavali šest sati pokazali su manji rizik nego oni koji su spavali devet ili više sati. Muškarci i žene sa nesanicom su bili u podjednakom riziku od srčanog udara. Svakako, prisustvo nesanice kod ljudi koji su imali određene hronične bolesti, kao što su povišen pritisak i holesterol, te dijabetes, povećalo je rizik od srčanih udara. Studija je također pokazala da su posljedice nesanice po zdravlje jednake bez obzira na životnu dob.

Jedan od glavnih zaključaka studije jeste da je nesanica značajno povezana sa povećanom incidencom (učestalošću) srčanog udara i da nesanicu treba uključiti u smjernice o primarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti!

Ovaj tekst je recenziran od strane ZDZ stručnog tima.